Aanvullende Voorwaarden STAP-budget

Op deze pagina staan de aanvullende algemene voorwaarden die gelden voor opleidingen voor wat betreft de financiering gebruik wordt gemaakt van het STAP-budget. Onze reguliere algemene voorwaarden kun je hier vinden. 


Omschrijving STAP-regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Kijk voor alle voorwaarden van het STAP Budget op de STAP-budget informatiepagina van UWV.


Annulering

Een inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden als de aanvraag voor STAP-budget niet door UWV wordt toegekend aan de cursist. Cursist dient dit zelf uiterlijk 2 weken na ontvangst van de beschikking van UWV dit aan ons via de mail  info@kinderyoga.nl door te geven.


Annuleren voor aanvang

Tussen het moment van inschrijven voor een opleiding en het indienen van een aanvraag voor STAP-budget bij UWV kan de inschrijving door de cursist ongedaan worden gemaakt, waarmee de overeenkomst kosteloos wordt geannuleerd. Dit kan ook als UWV de aanvraag voor STAP-budget heeft afgewezen. De annulering dient via het versturen van een mail aan info@kinderyoga.nl plaats te vinden.


Tussentijds beëindigen studieovereenkomst

Het herroepingsrecht gaat in op het moment dat de inschrijving door de Kinderyoga Academie definitief wordt bevestigd na goedkeuring door het UWV. Als de herroeping plaatsvindt voor de startdatum, dan vervalt de inschrijving en de subsidie. Als de herroeping plaatsvindt na de startdatum van de opleiding dan kan dit gevolgen hebben voor de door UWV verstrekte subsidie. Als de opleiding niet wordt gevolgd kan er geen positief bewijs van deelname afgegeven worden. Bij een herroeping na de startdatum zal een eventueel te crediteren bedrag nooit hoger zijn dan het door de cursist aan de Kinderyoga Academie betaalde bedrag.


Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst betekent dat er geen succesvol bewijs van deelname afgegeven kan worden door de Kinderyoga Academie. Het UWV kan het subsidiebedrag bij de cursist terugvorderen, en/of u voor een periode uit te sluiten van STAP-budget. Een eventueel te crediteren bedrag n.a.v. het tussentijds beëindigen zal nooit hoger zijn dan het door de cursist aan Kinderyoga Academie betaalde bedrag.


Ruilen en overstappen

Ruilen of overstappen naar een andere opleiding dan op je stapbewijs staat is met behoud van het STAP budget niet mogelijk.


Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de einddatum van de opleiding verstrekt de Kinderyoga Academie een bewijs van deelname aan UWV. In dit bewijs van deelname staat het resultaat van het gevolgde opleiding. Dit kan succesvol of niet succesvol zijn. Een succesvol bewijs van deelname wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een certificaat, er een aanwezigheids- of deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest of als ten minste 80% van het vereiste aantal opdrachten is behaald. Als het Bewijs van deelname niet succesvol is kan UWV er toe overgaan het subsidiebedrag bij de cursist terug te vorderen, en/of de cursist voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.


Aansprakelijkheid Kinderyoga Academie

De Kinderyoga Academie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van de cursist bij UWV. De Kinderyoga Academie  is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie bij een niet succesvol bewijs van deelname.


Persoonsgegevens

De Kinderyoga Academie  geeft de gegevens over inschrijvingen voor STAP-opleidingen door aan het UWV. Ook is De Kinderyoga Academie vanuit de STAP-regeling verplicht informatie over de afronding van de opleiding te delen met het UWV.