ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERYOGA OPLEIDING IN THAILAND

Bij inschrijving voor de kinderyoga opleiding die wordt gegeven van 27 april-5 mei 2024 in Thailand ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en ben je zeker van je plek.  Je dient je accommodatie rechtstreeks te reserveren bij Eco-logic in Thailand.

Algemeen
1. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de reis en training.
2. De deelnemer zal de docent vooraf en tijdens de reis zo goed, eerlijk en volledig mogelijk informeren over zijn/haar (psychische) gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d. en eventuele veranderingen daarin gedurende de trainingsperiode.
3. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheidssituatie en draagt daarbij zorg voor optimale condities. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan: het vermijden van kraanwater in Thailand en het halen van de aanbevolen inentingen (zie voor meer informatie: www.gezondopreis.nl of raadpleeg de plaatselijke GGD.)
4. De deelnemer draagt er zorg voor in bezit te zijn van de vereiste reisbescheiden en documenten. Nederlanders moeten bij aankomst in Thailand in het bezit zijn van een geldig paspoort, dat na vertrek nog tenminste zes maanden geldig is. Bij een verblijf van maximaal 30 dagen hoeven Nederlandse vakantiegangers geen visum aan te vragen. Alle toeristen die Thailand binnenkomen, dienen bij aankomst een ingevulde arrival/departure card te overleggen. Deze krijg je in het vliegtuig. Thailand kent een legitimatieplicht. (Meer informatie vind je op www.thaisverkeersbureau.nl en voor Belgische deelnemers op www.diplomatie.be)
5. Omdat de docent en de mensen waarmee zij in Thailand samenwerken verplicht zijn de reiziger in geval van nood hulp en bijstand te verlenen, en dit ernstig kan worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S. centrale, is het afsluiten van een reisverzekering verplicht.
6. De docent is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan opleiding van de reis te ontzeggen.

Betaling & Annulering 
7. Bij aanmelding voor de kinderyoga opleiding dient de deelnemer het cursusgeld te hebben voldaan. Daarmee verzekert de deelnemer zich van een deelnameplek.
8. De kinderyoga opleiding vindt enkel doorgang op de huidige locatie vanaf 6 deelnemers. Eind maart 2024 is dit definitief bekend.
9. Wanneer de kinderyoga opleiding geen doorgang vindt, ontvang je het cursusgeld retour. Boek dus pas je vliegticket als je zeker bent dat het doorgaat.
10. Bij annulering van de kant van de deelnemer vindt géén restitutie plaats. Indien dit aan de orde is, kun je een beroep doen op je eigen annuleringsverzekering of je kunt iemand anders aandragen om in jouw plaats te gaan. Dit laatste kan alleen in nauw overleg en met onze toestemming.
11. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het boeken van de vlucht, de reis van Bangkok naar Ranong/Lang Suan en overnachtingen die niet bij de kinderyoga opleiding zijn inbegrepen.
12. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor eigen rekening van de deelnemer.
13. Door plaatselijke omstandigheden, het weer, de conditie van de wegen, of andere onverwachte omstandigheden kan het zijn dat de kinderyoga opleiding noodgedwongen aangepast wordt. We behouden ons het recht voor om, indien nodig, veranderingen aan te brengen in het programma met als doel het gemak en de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de intentie van de kinderyoga opleiding in dat geval gewaarborgd blijft.
 

Aansprakelijkheid
15. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn fysieke, mentale en emotionele welzijn. De trainers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.
16. De aansprakelijkheid van de docent, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

17.Vraag zelf advies bij je verzekering voor het afsluiten van een reisverzekering en je dekking ziekentekosten in het buitenland buiteneuropa.
 

Kinderyoga Academie

20 september 2023