Alertheid

Alertheid heeft te maken met de mate  waarin je in staat bent om oplettend te zijn en je aandacht te richten op de activiteit die je uitvoert. Wanneer je meer alert bent, kun je meer (nieuwe) informatie tot je nemen.

Alertheid heeft ook te maken met je concentratievermogen. Aan de ene kant kan dit tijdens de kinderyogalessen ervoor zorgen dat je de oefeningen minder makkelijk of juist gemakkelijker mee kunt doen, aan de andere kant is het ook iets dat tijdens de kinderyogalessen gestimuleerd kan worden. Meerdere oefeningen die tijdens de les aan worden geboden, zullen namelijk zorgen voor een betere concentratie.

Overdag krijg je veel prikkels  die via je zintuigen binnenkomen te verwerken. Dat betekent dat er via jouw oren, ogen, mond, huid, oren allerlei informatie binnenkomt die je moet verwerken. Als dat goed gaat, kun je ook passend reageren op je omgeving.
Maar soms kan er ook sprake zijn van een niet goede prikkelverwerking. Dit betekent dat er te veel of te weinig prikkels binnenkomen. En dat heeft invloed op je alertheid.
 Wanneer er te weinig prikkels binnenkomen, reageert iemand vaak traag en niet alert. En wanneer er teveel prikkels binnenkomen reageert iemand druk en te alert.

Kinderyoga en alertheid

Veel kinderen die last hebben van prikkelverwerkingsproblemen hebben baat bij kinderyoga. In de kinderyogalessen wordt er tijdens de oefeningen rekening gehouden met ieder kind en de oefeningen zorgen voor kalmerende prikkels. Oefeningen die de alertheid bij kinderen verhogen zijn het focussen op een vast punt tijdens een meditatie. Bijvoorbeeld focus op je adem of een vast punt waar je naar kijkt als je een meditatie of houding doet.