Kwaliteiten

Een kwaliteit is een talent of eigenschap die je hebt. Deze worden ook wel deugden genoemd in de yoga. Jouw eigen, unieke kwaliteiten zijn een soort vingerafdruk of blauwdruk van wie jij bent.

Kinderen zijn gelukkig wanneer ze weten waar ze goed in zijn, wat hun kwaliteiten zijn en deze voluit kunnen benutten. Weten wat je kwaliteiten zijn geeft kinderen enorm veel zelfvertrouwen en energie. Wanneer je gewaardeerd wordt om wat je kunt word je blij en krijg je zin om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In deze categorie vind je de meest voorkomende kinderkwaliteiten. Kwaliteiten worden gewaardeerd, maar soms kan een kwaliteit ook een valkuil zijn voor een kind. De buitenwereld geeft dan vaak een ‘etiket’ of stempel aan het kind. Een kind dat graag de leiding neemt wordt bijvoorbeeld als baasspeler gezien. Of een kind met veel energie en enthousiasme als druktemaker.

Kinderyoga en kwaliteiten

Door middel van kinderyoga kun je jouw kwaliteiten ontdekken en verder ontwikkelen! In de kinderyoga kun je deugden centraal stellen als thema met behulp van het deugdenspel voor kinderen. Patty Jongmaets heeft ook een kinderyoga boek geschreven waarbij deugden worden ingezet als thema's in een kinderyogales.

De kindercoachingkaarten van Helen Purperhart geven het kind inzicht in zijn karakter. Hiermee ontdekken kinderen hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Zij krijgen tools om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen en zo ontplooien zich nieuwe groeimogelijkheden in de kinderyogales. Tip: talentenkaartjes

Bron: Kinderkwaliteitenspel

Kinderkwaliteitenspel