Hartfocus

Hartfocus betekent leven vanuit liefde en leven vanuit je hart. Je hoofd komt dan op de tweede plaats. De meeste jonge kinderen leven en reageren al vanuit hun hart. Zo leren ze in verbinding te blijven met zichzelf. Dit werkt gunstig op hun concentratie, zelfvertrouwen en gezondheid. 

Kinderyoga en hartfocus

In de kinderyogalessen besteden we aandacht aan hartfocus door bijvoorbeeld mindfulness oefeningen, ademhalingsoefeningen en visualisatie oefeningen aan te bieden. Kinderen leren dat ze zelf de baas zijn over hun gedachten en emoties en leren kijken naar wat belangrijk is voor hun ontwikkeling. Ze leren keuzes maken op gevoel en zo leren ze de kracht van hun hart kennen.

Hartfocus