Emoties

Emoties zijn het belangrijkste alarm- en motivatiesysteem waarmee we worden geboren, zijn ze erg intens en krachtig. De universele basisemoties zijn vreugde, woede, angst en verdriet. Verrassing is een neutrale emotie en zorgt ervoor dat we onze omgeving verkennen.

We reageren allemaal anders op gebeurtenissen. Emoties zorgen ervoor dat we tot actie overgaan of stoppen met een handeling. Als je bijvoorbeeld langs de rand van een diepe afgrond wandelt, zal de emotie angst je ervoor behoeden dat je over de rand het ravijn instapt.

Als je de emotie die gekoppeld is aan een gebeurtenis, interpreteert kom je tot gevoelens. Gevoelens zijn in tegenstelling tot emoties minder heftig. Ze komen voort uit het denken. Een emotie is vaak moeilijk onder controle te houden of te krijgen, gevoelens zijn minder heftig.

De basisemoties

  •  Vreugde is de emotie die we ervaren als er iets fijns gebeurt.
  • Woede is de emotie die ons overvalt als we tegengewerkt worden of als onze grenzen worden overschreden.
  • Angst ervaren we bij gevaar.op
  • Verdriet is de emotie die we ervaren als er ons iets naars of pijnlijks overkomt.

Tijdens de kinderyoga is het goed aandacht aan deze emoties te besteden zodat de kinderen ze herkennen en ermee leren omgaan. Dit kan bijvoorbeeld met de emotiespelletjes uit het krachtspel van Helen Purperhart.