Innerlijk kind

Innerlijke kinderen zijn delen in jezelf die nooit de kans hebben gekregen om op een volwassen manier om te gaan met het gemis dat je als kind hebt ervaren. Ze zijn uitgegroeid tot negatieve overtuigingen die je gedrag bepalen. Innerlijke kinderen kunnen zich in verschillende gedaantes vertonen als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. De volwassene stapt dan letterlijk in dat kind en vertoont gedrag dat past bij de leeftijd van dat innerlijk kind: je gaat je dan als volwassene ‘kinderachtig’ gedragen.

Hoe ontstaan innerlijke kinderen?

Als baby word je geboren als een onbeschreven blad. Gaandeweg groeien kinderen op in een gezin, of een andere omgeving waar ze een opvoeding krijgen en geleerd wordt op een bepaalde manier te gedragen zoals dat van de omgeving gewenst is. Kinderen doen dan allerlei ervaringen op en vinden daarbij een manier dat daarbij past.  Er zijn 2 soorten innerlijke kinderen:

  1. Het natuurlijke, oorspronkelijke kind 
  2. Het gekwetste kind

Bij het gekwetste kind past het kind zijn gedrag aan op de behoeften van de ander en minder aan de eigen behoeften. Kinderen gaan in bepaalde situaties op zoek naar overlevingsstrategieën om zichzelf te beschermen tegen pijnlijke situaties. In de praktijk kan dat betekenen dat kinderen weglopen van conflicten, in zichzelf gekeerd zijn of juist rebelleren. Als er dus een tekort aan aandacht, liefde, veiligheid, aanraking, koestering, gezien worden en gehoord voelen zal een kind daar ook op reageren. Bepaalde emoties spelen daarbij een rol, zoals bijvoorbeeld zich niet goed genoeg voelen of niet waardevol voelen. Al deze ervaringen nemen kinderen mee, worden daardoor gevormd en krijgen een bepaalde blik van de wereld om hen heen; hun ‘eigen’ waarheid. Deze waarheid nemen ze mee in hun kijk op zichzelf, anderen, contact met anderen en omgaan met bepaalde situaties.

Innerchildyoga tips

  • Hartfocus oefeningen
  • Werken met de 7 chakra’s
  • Ontspanningstechnieken
  • Meditatie gericht op het loslaten van oude patronen. z
  • Affirmaties rondom gevoel, zelfvertrouwen, liefde, speciaal zijn, jezelf mogen zijn, jezelf waarderen
  • Gebruik maken van krachdieren; welk dier geeft jouw kracht en zelfvertrouwen 
Bekijk de innerchildyoga cursus op www.innerchildyoga.nl.

Tip: Kindercoaching kaarten van Helen Purperhart met 50 lastige innerijke kindtypes


innerchildyoga