Uithoudingsvermogen

Uithoudingsvermogen is het vermogen om een lichamelijke of geestelijke inspanning gedurende een bepaalde tijd vol te kunnen houden.
Als we het in de kinderyoga hebben over de lichamelijke inspanning, dan hangt die af van de intensiteit van de kinderyogales. Een les met intensieve oefeningen, waarbij veel bewogen wordt, vraagt een beter uithoudingsvermogen van de deelnemende kinderen. Oefeningen kunnen ook intensief zijn omdat ze wat vragen van je lichaam, dat je moeite kost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan balansoefeningen, zoals de boomhouding of de danser. Ook oefeningen waarbij je bepaalde spieren aanspreekt die je normaal gesproken niet vaak gebruikt (of wanneer je lang in een houding blijft), zorgen ervoor dat de oefeningen als intensief kunnen worden ervaren in de les.

Tijdens een yogales kunnen zich ook oefeningen voordoen die vragen om een geestelijke inspanning. Je kunt hierbij denken aan oefeningen die een beroep doen op het concentratievermogen. Dit kunnen oefeningen zijn waarbij de zintuigen worden aangesproken, of ademhalingsoefeningen, maar denk ook aan bepaalde ontspanningsoefeningen of meditatie-oefeningen.

De intensiteit van een kinderyogales zal afhangen van hoe de docent de kinderyogales geeft en aan welke vorm de les heeft. In de kinderyogalessen wordt er nog geen onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van yoga, maar wordt er wel door de docent bepaalt op welke oefeningen meer nadruk ligt. Zo kunnen lessen als intensiever of minder intensief ervaren worden en is het voor kinderen fijn om te weten waar de verwachtingen liggen. Voor gezonde kinderen is het uithoudingsvermogen dat ze hebben, voldoende om deel te kunnen nemen aan alle kinderyogalessen.