Karma

Karma is een begrip uit het boeddhisme en hindoeïsme en kan letterlijk vertaald worden in ‘handelen’ of ‘actie’. In het algemeen wordt er met karma bedoeld dat alles wat we doen, denken of zeggen, uiteindelijk weer bij onszelf terugkomt.

Kort gezegd leiden goede daden tot goede gevolgen en kwade daden leiden tot slechte gevolgen. Wie goed doet, ontvangt goed. Wie kwaad doet, zal uiteindelijk kwaad terug krijgen.

Met je acties en gedachten heeft ieder mens zijn eigen karma in de hand. Hierbij een opsomming van acties die positieve en negatieve karma veroorzaken:

Positief karma

 • Bidden en mediteren voor jezelf en anderen
 • Vergeving
 • Nederigheid
 • Vriendelijkheid
 • Compassie
 • Respect voor anderen
 • Moed
 • Zelfdiscipline of doorzetten
 • Eerlijk zijn
 • Liefdevol zijn
 • Het accepteren van verantwoordelijkheid
 • Zelfbeheersing

Negatief karma

 •  Het toelaten negatieve gedachten
 • Lafheid
 • Het bedriegen van mensen
 •  Het aanmoedigen van kwaad
 • Vechten voor de verkeerde zaak
 • Het schaden van je medemens in welke vorm dan ook
 • Het schaden van andere levende wezens in welke vorm dan ook
 • Het opzettelijk schaden van gevoelens van andere
 • Het beoordelen van anderen
 • Liegen
 • Stelen
 • Pronken
 • Egoïsme

Karma tijdens de kinderyoga

In een kinderyogales wordt aandacht besteed aan positieve gedachten en handelingen. Zachtheid naar jezelf, vriendelijk zijn voor de ander, en aandacht hebben voor je omgeving. Zo leren kinderen al jong hoe zij zelf een positieve invloed op hun karma hebben. 

karma en kinderyoga