Praatsteen

Een praatsteen kan net als een praatstok in een kringgesprek worden gebruikt om de kinderen te stimuleren naar elkaar te luisteren. De steen wordt rondgegeven en elk kind krijgt op die manier tijd om te spreken. 

Er kunnen bijvoorbeeld edelstenen voor worden gebruikt, maar ook kun je de kinderen zelf een steen laten beschilderen. De praatsteen geeft kinderen veel duidelijkheid. Voor kinderen die normaal wat verlegen zijn, geeft het ook een kans om eens hun ‘zegje te doen’. En kinderen die normaal graag zelf aan het woord zijn, worden gestimuleerd om de ander ook de ruimte te geven iets te vertellen en om geconcentreerd te luisteren. Zij leren de ander niet te onderbreken. 

Praatsteen en kinderyoga

Het gebruik van een praatsteen kan als vast ritueel in een kinderyogales worden ingebouwd. Bijvoorbeeld aan het begin of einde van de les, maar kan ook worden ingezet om een na het doen van een oefening te bespreken wat ze hebben ervaren.

 Foto: Lil Artsy