Praatstok

De praatstok heeft een oude geschiedenis.  Een praatstok is een stok die is versierd met veren, touwtjes en kristallen. Wist je dat de indianen in Noord-Amerika vroeger al gebruik maakten van een praatstok? Als eerste mocht het stamhoofd het woord doen, waarna de groep om beurten de praatstok in handen kreeg, en iets mochten vertellen aan de andere indianen.  Wie het de praatstok vasthield had het woord en sprak zolang hij wilde zonder dat iemand hem mocht onderbreken. De praatstok werd gebruikt op velerlei momenten. Zoals bij meningsverschillen en bij ceremonies. Wanneer iemand een bijeenkomst organiseerde, was het de gewoonte dat hij dan ook zelf een praatstok daarvoor maakte. 

Een praatstok is heel makkelijk zelf te maken met de kinderen en kan dan worden ingezet om samen iets te bespreken.

Een praatstok tijdens de kinderyoga

Een praatstok kan net als een praatsteen worden gebruikt in de kinderyogales tijdens een kringgesprek. Het kind dat de praatstok in handen heeft mag op dat moment iets vertellen aan de rest van de groep, die aandachtig luistert. 

Een praatstok geeft introverte kinderen de ruimte om ook uit hun schulp te kruipen en te leren iets te vertellen aan de rest van de groep. De praatstok helpt extroverte kinderen om kinderen die meer verlegen zijn, ook de kans te geven iets te vertellen. Ook leren zij meer gefocust te luisteren naar wat iemand te vertellen heeft. Zij leren de ander uit te laten praten. Het gebruik van een praatstok kan een vast ritueel vormen binnen de kinderyogales, bijvoorbeeld aan het begin of einde van de les.