Schizofrenie

Schizofrenie is een hersenaandoening waarbij je last hebt van psychoses. In een psychose is er een onwerkelijk beeld van de realiteit. Je maakt een verwarde indruk en bent vaak angstig en hoort stemmen. Hierdoor zeg je of doe je dingen die voor buitenstaanders onbegrijpelijk zijn. De stoornis begint meestal tussen het 16e en 30e levensjaar. Door de combinatie van psychische problematiek en moeite hebben met organiseren, kan het langdurig maatschappelijk functioneren worden aangetast. Iemand die schizofreen is heeft langer dan 6 maanden achter elkaar last van 2 of meer van de volgende kenmerken:


 1. Hallucinaties waarbij je dingen ruikt, voelt of proeft die er niet zijn.
 2. Waanideeën en/of waanbeelden.
 3. Je hebt moeite om gedachten en gevoelens te ordenen.
 4. Onduidelijke spraak/geen spraak.
 5. Lang stilzitten in dezelfde houding.


Welke verschillende soorten schizofrenie zijn er?

 • Paranoïde schizofrenie

Hierbij heeft iemand last van waanideeën en hallucinaties.

 • Gedesorganiseerde schizofrenie

Hierbij ervaart iemand problemen in het denken en voelen. Iemand kan onduidelijk praten of heeft moeite met het plannen en organiseren van taken. Bij jongeren komt deze vorm vaker voor dan de paranoïde vorm van schizofrenie.

 • Katatone schizofrenie

Iemand heeft juist problemen met bewegen. Dit kan zich uiten in overmatig bewegen of juist heel lang in dezelfde houding stil zitten.


Welke oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan schizofrenie?

Schizofrenie is een erfelijke hersenaandoening. Wanneer iemand aanleg heeft voor schizofrenie, kunnen stress en drugs de kans vergroten dat deze persoon last krijgt van psychoses.


Schizofrenie bij kinderen en jongeren

Schizofrenie bij kinderen onder de 12 jaar is extreem zeldzaam (1 op de 40.000). Bij jongeren tussen de 13-19 jaar krijgt 0,5% een psychose. Daarvan is de helft een schizofrene psychose.
 Bij schizofrene kinderen en jongeren wordt het gedrag gekenmerkt door: een achteruitgang in de schoolprestaties, teruggetrokken gedrag, gedesorganiseerd en ongewoon gedrag, een toenemende moeite om dagelijkse taken uit te voeren, verminderde zelfzorg, absurde eetgewoontes en een verminderde hygiëne, veranderingen in de gemoedstoestand, moeite met impulsbeheersing, vijandig/ agressief gedrag en/of rusteloosheid.


Organisaties voor ouders met schizofrene kinderen

Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Of je nu familielid of hulpverlener bent, zelf last hebt van psychoses of medicijnen studeert, journalist bent of wetenschapper, Ypsilon kan je met de ervaringen van duizenden familieleden en met gedegen informatie van dienst zijn. Daarnaast maak je met je lidmaatschap de vereniging groot. Hoe groter hoe belangrijker. En hoe beter we jouw belangen kunnen behartigen. En dat is hard nodig met alle bezuinigingen op de voorzieningen voor onze doelgroep.  Lees meer.    

Arkin biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Dat doen we door het vakmanschap van onze medewerkers te verbinden met het perspectief van de cliënten die bij de verschillende onderdelen van Arkin behandeld worden. Ons doel is om de cliënten te helpen de regie op hun leven vorm te geven en waar nodig weer te herwinnen. Daarom proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun zorgvragen en mogelijkheden. Lees meer.


Rol als kinderyogadocent

Als kinderyogadocent is het belangrijk om kinderen door te verwijzen bij psychische problematiek (bij het kind en/of de ouders). Meditatie kan voor mensen met een psychose risicovol zijn en de problematiek verergeren. Yoga kan daarentegen wel spierontspannend werken en de gevoelens van stress en angst verminderen. Mindfullness kan helpen om in het hier en nu te komen. Het richten van de aandacht op echte geur, geluid, bewegingsgevoel, zicht en smaak kan helpend werken. Psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, psycho-sociale interventies en medicatie kunnen ondersteunend zijn. Yoga is geen genezend middel voor mensen die schizofreen zijn, wel kan het in combinatie met therapie en medicatie helpend zijn. Als een kind niet goed kan meekomen in een tijdens de kinderyoga, kun je besluiten om individuele lessen te verzorgen die zijn afgestemd op het kind.


Top 10 Yoga oefeningen bij schizofrenie:

 1. Berghouding
 2. Heldenhouding 1
 3. Brug
 4. Omrollen van de buik van rechts naar links en terug
 5. Bevrijdende houding
 6. Cobra
 7. Stafhouding
 8. Vlinder
 9. Kathouding
 10. Tijger


Lees meer:

 1. A. Wunderink – Schizofrenie
 2. C. van Well – Diagnose: Schizofrenie
 3. E. Pieters – Korteweg: Wat schizofrenie met je doet
 4. L. de Haan – Psychose en schizofrenie
 5. D. van Campfort, M. de Hert, J. Knapen, S. Decks, H. Demunter, M. Probst- Yoga, een nieuwe evidence based uitdaging voor de psychomotorische therapie bij mensen met schizofrenie (PDF)