Pesten

Pesten is gedrag dat structureel, bewust en langdurig tegen een ander wordt gebruikt om bewust fysiek of mentaal pijn te doen.

Welk gedrag hoort er bij pesten?

Er is bij pesten sprake van een machtsverschil. De pester is vaak sterker of ouder dan degene die gepest wordt. Pesten gebeurt vaak in een groep en er is steeds één kind het slachtoffer. 

De pester wil de ander fysiek of mentaal pijn doen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door dingen kapot te maken of weg te nemen. Pesten gebeurt vaak stiekem en zonder dat volwassenen het in de gaten hebben. Het pesten gaat vaak lange tijd door en heeft grote gevolgen voor het kind. Kinderen die gepest worden voelen zich vaak eenzaam, verdrietig, onzeker en bang. 

Kenmerken van pesten

  • Pesten gebeurt bewust
  • Pesten gebeurt structureel
  • Er is sprake van een machtsverschil

Soorten pesten

  • Verbaal (schelden, uitlachen)
  • Fysiek (slaan, schoppen, duwen)
  • Relationeel (buitensluiten, opstoken, roddelen)
  • Materieel (spullen afpakken, vernielen)
  • Digitaal (hacken, foto’s misbruiken

Voordelen van kinderyoga bij pesten

Kinderen leren op een speelse manier om te gaan met de problemen die pesten met zich meebrengt. Door het kiezen van vooral krachtige houdingen zoals de krijger en gorilla zal het kind ervaren dat het zich sterker en moediger voelt. Kies je tijdens de lessen voor samenspel, dan zullen kinderen leren grenzen aan te geven, te overleggen en te zeggen wat wel en niet prettig is.