Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het aangaan van relaties, de ontwikkeling van emoties en fundamentele levensvaardigheden die ze helpen bij het ontwikkelen van een eigen identiteit en het aangaan van relaties.

Kinderen van 4-7 jaar krijgen steeds meer een besef van een eigen ik. Dat zorgt voor meer bewustzijn van de eigen kwetsbaarheid. Ook leert het kind zijn eigen emoties en die van anderen kennen, zeker door de groep. Door het maken van afspraken en regels leren ze wat wel en niet mag en leren ze zich in bepaalde situaties beheersen. Waarden en normen beginnen zich te ontwikkelen. Fantasie en werkelijkheid lopen zich bij kleuters soms nog door elkaar. Ze begrijpen nog niet alles en gebruiken dan hun fantasie om ontbrekende kennis aan te vullen.

Favoriete onderdelen tijdens de kinderyoga zijn: geleide fantasie verhalen

Voor kinderen van 7-10 jaar zijn vriendschappen erg belangrijk. Doordat ze uitzoeken met wie ze het best kunnen opschieten wordt er vaak gewisseld in vriendschappen. De vriendschappen en het samenspelen zijn belangrijk, het geeft ze het gevoel ergens bij te horen. En ook doordat ze zich dan kunnen vergelijken met anderen. Zo wordt hun identiteit ontwikkelt en kunnen ze steeds beter reflecteren op zichzelf en wat hun mogelijkheden, beperkingen, behoeften en gevoelens zijn.

Favoriete onderdelen tijdens de kinderyoga zijn: samenspel en kindermassage

Kinderen van 10-12 jaar willen graag dat andere kinderen hen accepteert en conformeren ze zich aan de groepsnormen. Ook het vergelijken met anderen om een steeds sterkere eigen identiteit te ontwikkelen gaat in deze leeftijdsfase door. Ze zijn hierin wel kritischer want ze kijken ook hoe ze niet willen zijn. De groep is een belangrijk middel om zichzelf te leren kennen en verder te ontwikkelen. De behoefte aan zelfstandigheid, privacy, een eigen mening en verantwoordelijkheid hebben neemt toe. Kinderen in deze leeftijd raken ook maatschappelijk meer betrokken en gaan nadenken over levensvragen, wat goed en slecht is en waarden en normen.

Favoriete onderdelen tijdens de kinderyoga zijn: partneryoga en filosofische gesprekken