Spelontwikkeling

Spelontwikkeling is de ontwikkeling die het kind doormaakt tijdens het spelen. In het spel komen alle ontwikkelingsgebieden samen (motorische, creatieve, cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling). Voor kinderen is spelen belangrijk omdat het ze de beste en meest complete leerervaring geeft. Een kind leert door middel van spel om creatief oplossingen te zoeken, de wereld te ontdekken en zich op verschillende vlakken te ontwikkelen. Zorg ervoor dat bij kinderyoga de nadruk ligt op spelletjes die gericht zijn op samenwerken en niet op competitie. Hierdoor leren kinderen rekening houden met elkaar en overleggen. Af en toe een spelletje met een wedstrijdelement kan geen kwaad. Als het yogaspel een competitief element bevat leren ze namelijk ook omgaan met winnen en verliezen.

Het soort spel is veelal te koppelen aan de leeftijd van het kind en de mogelijkheden binnen je les. Het is belangrijk dat er binnen de kinderyoga naast een gericht aanbod van spel- en bewegingsactiviteiten, voldoende ruimte is voor lichaamsbewustwording, ontspanning en rust.

4 en 6 jaar: In deze leeftijdsfase gaat het met name om symbolisch spel: het doen alsof. Kenmerkend voor het spel van jonge kleuters is het herhalen en inoefenen. Dit spel geeft kinderen veiligheid en houvast en ze zullen situaties steeds beter herkennen en de verschillende onderdelen ervan onthouden. Daardoor zullen ze de vaardigheden die ze in deze situaties nodig hebben steeds beter gaan beheersen. Zo groeit het zelfvertrouwen zullen ze steeds weer iets nieuws leren. Oudere kleuters willen dan ook vooral laten zien wat ze kunnen en wat ze gedaan hebben.

 7-9 jaar: In deze leeftijd verschuift het spel van symbolisch spel naar spel volgens regels. Kinderen spelen gecompliceerde rollen en kunnen het spel langer volhouden. Daag de kinderen uit om zelf op onderzoek uit te gaan of activiteiten te bedenken en uit te voeren. Laat kinderen binnen activiteiten ook zelf hun rol bepalen. Laat weten dat je  open staat voor ideeën voor nieuwe oefeningen/spelvormen in je les. Denk ook aan (cognitief) uitdagende activiteiten waarbij techniek en/of onderzoek centraal staat.

 9 en 12 jaar: Vanaf negen jaar beginnen kinderen groepjes te vormen op basis van interesses. Daarnaast zie je dat kinderen ook behoefte hebben om even alleen te zijn. Sluit zoveel mogelijk aan bij de interesses van de kinderen. Speel in op behoeftes van kinderen bij het bepalen en bedenken van nieuwe thema’s door ze erbij te betrekken bij het samenstellen. Laat kinderen binnen de les ook zelf hun rol bepalen. Denk ook aan (cognitief) uitdagende oefeningen waarbij (zelf)onderzoek centraal staat.