ADHD

ADHD is een aandachtstekortstoornis die gepaard gaat met hyperactiviteit.  Vaak wordt gezegd dat de letters staan voor Alle Dagen Heel Druk. Kinderen met ADHD hebben namelijk bergen met energie. ADHD is een Engelse term die staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, en dat betekent dat je snel afgeleid bent en hyperactief gedrag vertoont. 

Welk gedrag hoort er vaak bij ADHD?

Kinderen die ADHD hebben zijn vaak onrustig en kunnen zich alleen goed concentreren op zaken die ze zelf interessant vinden. Ze willen graag bewegen. Praten graag en druk en raken daardoor nogal eens de draad van hun verhaal kwijt. Kinderen met ADHD hebben moeite met het reguleren van binnenkomende prikkels en daardoor duurt het vaak langer om een opdracht uit te voeren. 

Kenmerken van ADHD

 • Let vaak niet goed op details of maakt slordigheidsfouten.
 • Heeft moeite om de aandacht bij een taak of spel te houden.
 • Luistert vaak niet wanneer iemand het woord tot hem of haar richt.
 • Heeft moeite om instructies te volgen.
 • Heeft moeite om taken af te maken en te organiseren.
 • Is vaak vergeetachtig en raakt snel dingen kwijt.
 • Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels.
 • Beweegt onrustig en wiebelt op zijn stoel.
 • Kan moeilijk rustig spelen ontspannen.
 • Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op.
 • Heeft vaak moeite met op zijn beurt wachten.
 • Praat vaak aan een stuk door.

Waarom kinderyoga doen?

 • Het leert kinderen luisteren naar hun lichaam en mind
 • Het leert kinderen zich te concentreren
 • Het versterkt het creatieve brein
 • Het geeft plezier

Voordelen van kinderyoga bij ADHD

Kinderen leren op een speelse manier om te gaan met de problemen die ADHD met zich meebrengt. Bovendien worden kinderen tijdens een yogales op een positieve manier benaderd en dat komt ten goede aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld. Ze ervaren dat focus op hun lichaam hun geest tot rust brengt. Bovendien komen lichaam en geest zo in evenwicht.