Autisme

Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis. Tegenwoordig spreken we van een autismespectrumstoornis. Autisme komt voor bij kinderen met een verstandelijke beperking, maar er zijn ook kinderen met een gemiddelde of hoge intelligentie die autisme hebben. We spreken dan van het Syndroom van Asperger. 

Welk gedrag hoort er vaak bij Autisme?

Kinderen met autisme denken op een andere manier. Dat heeft invloed op het kunnen begrijpen van wat een ander denkt en voelt, op het bedenken hoe iets zal gaan en op communicatie met anderen. 

Bij kinderen met autisme kunnen prikkels van buiten anders binnenkomen. Ze kunnen overgevoelig zijn voor bepaalde geluiden, licht, geuren, smaken en aanraking. Deze indrukken worden op een andere manier in de hersenen verwerkt dan bij kinderen en volwassenen zonder autisme.

Net als ieder mensenkind is ieder kind met autisme anders en dat betekent dat ieder kind met autisme andere symptomen laat zien. Kinderen met autisme laten vaker angst voor veranderingen zien en zullen sneller van slag zijn als er onverwachte veranderingen optreden in een situatie. De motoriek van een kind met autisme is vaak houterig. Het kind zal veel uitdrukkingen letterlijk nemen. 

Kenmerken van autisme

  • Moeite met veranderingen.
  • Moeite met contact maken.
  • Weinig gevoel voor wat anderen van hem of haar verwachten.
  • Het liefst altijd bezig met één bepaald onderwerp of een hobby.
  • Angstig in onbekende situaties en gezelschappen.
  • Weinig begrip voor emoties van anderen.
  • Graag alles steeds op dezelfde manier doen.
  • Geen inzicht in non-verbale communicatie, zoals gebaren.

Voordelen van kinderyoga bij autisme

Kinderen leren op een speelse manier om te gaan met de problemen die Autisme met zich meebrengt. Doordat de yogalessen een vaste opbouw hebben zal het kind met autisme zich veiliger voelen. Bovendien worden kinderen tijdens een yogales op een positieve manier benaderd en dat komt ten goede aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld. 

Ze ervaren dat focus op hun lichaam hun geest tot rust brengt. Bovendien komen lichaam en geest zo in evenwicht. Kinderen doen succeservaringen op doordat er tijdens de yogales steeds wordt uitgegaan van de grenzen van het individu.