Ashtangayoga

Ashtanga yoga is een dynamische wijze yoga waarbij net als bij de vinyasa yoga de houdingen op een vloeiende manier in elkaar over lopen van de ene naar de andere beweging. De adem speelt hierbij een zeer belangrijke rol en zorgt voor focus en overgave aan de bewegingen.  Het Ashtanga pad volgt een oude traditie bestaande uit 8 stappen die kunnen worden gezien als de groei van een boom met als uiteindelijk doel het vinden van je eigen innerlijke krachtbron in een sterk en soepel lichaam. 

Vier pijlers van Ashtangayoga

Voordat je begint met oefenen, is het noodzakelijk enkele hulpmiddelen van Ashtanga Yoga te kennen. Het zijn er 4 en ze bestaan binnen een onzichtbare wereld: 

1. Ujjaji ademhaling

Ujaji dat letterlijk overwinning betekent, is  een ademtechniek. Hij wordt uitgevoerd door een zacht geluid te maken achter in je keel terwijl je in –en uitademt door je neus. 

2. Bandha’s

Bandha’s zijn energiesloten in het subtiele lichaam. Ze helpen het stromen van de levensenergie te reguleren en werken hetzelfde als de kleppen in ons bloedcirculatiesysteem.  Bandha’s reguleren het stromen van de prana door de interne energiekanalen of nadis. Als je de sloten inschakelt, verspreid de energie zich via deze kanalen. We zijn dan in staat de energie op celniveau te assimileren. De prana verzorgt en voedt ons subtiele lichaam en brengt het gehele zenuwstelsel in evenwicht. Er zijn 3 bandha’s: Mulabandha,  Uddhiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Het gebruiken van de 3 bandha’s samen heet ‘Mahabandha’, het grote slot. Bandha’s vormen een integraal onderdeel van Ashtanga Yoga maar kunnen niet worden begrepen met mentale krachten. 

3. Vinyasa  

De unieke, vloeiende verbinding van de ene naar de andere asana. Het is meer dan een eenvoudige reeks bewegingen. Het is een dynamisch huwelijk van adem en beweging, van onze binnen-en buitenwereld. Vinyasa is de naar buiten gerichte uitdrukking van de subtiele beweging van levenskracht. Een manifestatie van prana. Vinyasa begint met begrip van de fysieke serie voorgeschreven bewegingen als verbindingen tussen de asana’s. Door herhaling wordt Vinyasa op celniveau vertrouwd voor het lichaam. Vinyasa helpt warmte te creeeren in je lichaam en dat geeft je een grotere vrijheid om de rest van de serie verder te verkennen. Vinyasa moet worden verbonden met de adem, anders blijft de beweging binnen het lichamelijke. Hoewel het vreugdevol is ons fysieke lichaam te ontwikkelen, moeten we om de magie van Vinyasa te ontdekken, tegelijkertijd de adem onderzoeken. Als het huwelijk een succes wordt, zal de actie er een van ‘spirit’ zijn. Van de ziel. De fysieke oefening is een kanaal voor dieper onderzoek naar onze ware essentie. 

 4. Drishti’s

Een punt waar je naar kijkt of op focust. Het heeft weinig te maken met ons fysieke kijken, het is binnenwaarts gericht. We fixeren onze blik weliswaar op een object buiten ons of op een specifiek punt op ons lichaam , maar de ware bedoeling van de drishti is om onze aandacht naar de details van onze oefening te brengen; de adem, de bandha’s en de geest. We worden tijdens het oefenen gemakkelijk afgeleid door onze omgeving; de andere mensen in de ruimte, de klok aan de muur, drishti is ontwikkeld als hulpmiddel om tijdens het oefenen je balans te houden tussen het naar binnen en naar buiten richten. Er zijn 9 drishti’s:

  • Nasagrai,  punt van de neus
  • Ajna Chakra, tussen de wenkbrauwen
  • Nabi Chakra –navel
  • Hastagrai – Hand
  • Padhayoragrai- tenen
  • Parsva Drishti- ver naar rechts
  • Parsva Drishti – ver naar links
  • Anghusta Ma Dyai – Duimen
  • Urdhva of Antara Drishti- naar de lucht 

Bij iedere asana hoort een drishti. In het begin , als je er moeite mee hebt , is het prima om je blik te laten gaan in de richting van de strekking die je maakt.  

Ashtangayoga voor kinderen

Ashtangayoga kan worden toegepast bij de wat oudere kinderen vanaf een jaar of 12. Deze vorm van yoga helpt ze om ‘uit hun hoofd en in hun lijf’ te komen tijdens stressvolle periodes zoals examentijd. Het opbouwen van fysieke kracht en concentratie verstevigt ook hun innerlijke basis en werkt positief door in hun zelfvertrouwen. Een veel komende serie binnen de Ashtangayoga is de zonnegroet