Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben een IQ van 130 of hoger. Hoogbegaafde kinderen hebben een langere spanningsboog dan hun leeftijdsgenoten. Zij kunnen zich verbaal goed uiten en makkelijk verbanden leggen. Nieuwe leerstof kunnen zij zich snel eigen maken. Zij kunnen makkelijk dingen onthouden. Op taalgebied beschikken zij over een groot woordenschat en kunnen zij al jong moeilijke zinnen formuleren. Taalnuances, metaforen, humor, woordspelingen en abstracte ideeën worden door deze kinderen sneller begrepen. Puzzels en rekenkundige problemen zijn favoriet bij hoogbegaafde kinderen. Op emotioneel gebied hebben hoogbegaafde kinderen veel diepgang. Tenzij een kind dyslexie heeft, kan het vaak al zelfstandig lezen en schrijven voor hij/zij naar school gaat. Deze kinderen zijn heel nieuwsgierig aangelegd, wat zich uit in het onophoudelijk stellen van onderzoekende vragen (“Juf, waarom…?”). Zij willen de reden en achtergrond van dingen begrijpen. Deze kinderen hebben vaak een brede interesse en een grote belangstelling voor 1 specifiek onderwerp (zoals: het heelal, dinosaurussen, vulkanen). Hier kun je in de kinderyogales heel leuk op inspelen door een thema te kiezen wat hier op aansluit.
Hoogbegaafde kinderen houden van experimenteren en dingen op hun eigen manier te doen. Zij zijn vindingrijk, creatief en hebben een grote fantasie. Hoogbegaafde kinderen kunnen ongeduldig zijn als het aankomt op hun eigen onvermogen of dat van iemand anders. Wanneer andere kinderen van dezelfde leeftijd ingewikkelde dingen niet begrijpen, kan dit zorgen voor conflicten. Bij samenwerkingsopdrachten of spelletjes in de kinderyogales kan het hoogbegaafde kind hierin hulp gebruiken van de kinderyogadocent. Vaak kan het hoogbegaafde kind makkelijker overweg met oudere kinderen.

Hoogbegaafde kinderen hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Er is een samenhang tussen hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Deze kinderen zijn zich snel bewust van hun emoties en kunnen zich sneller gekwetst voelen. Zij kunnen meer medeleven tonen naar anderen en zijn gevoelig voor de verwachtingen van anderen. Doordat hun hersenen zo actief zijn, kunnen zij echter ook snel overprikkeld zijn op intellectueel, zintuiglijk, emotioneel, verbeelding of psychomotorisch vlak.


Hoogbegaafde kinderen zijn heel gedreven en hebben een groot doorzettingsvermogen. Dromen kunnen intenser worden beleefd. De leerstijl van hoogbegaafde kinderen is vaak een woorddenker (auditief sequentieel) of beelddenker (visueel-ruimtelijk).

De fijne motoriek van hoogbegaafdheide kinderen is goed ontwikkeld.
Welke typen hoogbegaafdheide zijn er?


Zelfsturend autonoom

Deze kinderen weten wat ze willen en kunnen. Zij stellen graag hun eigen doelen en komen op voor hun eigen mening. In de kinderyogales is het belangrijk deze kinderen de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen.


Aangepast succesvol

Deze kinderen leveren wel goede prestaties maar kunnen meer dan wat ze laten zien. Ze stellen zich afhankelijk op en vragen bijvoorbeeld vaak aan de kinderyogadocent: “Doe ik het wel goed zo?” Zij willen geen risico’s lopen en kunnen perfectionistisch, faalangstig en onzeker zijn. Er is een risico op onderpresteren. In de kinderyogales kun je het kind stimuleren om te vertrouwen op zijn/haar eigen kunnen. Je mag zijn zoals je bent.


Onderduikend

Deze kinderen willen liever niet gezien worden en liever geen uitdagingen aangaan. Zij zijn bang om te falen en willen er graag bij horen in de groep door niet ‘op te vallen’. In de kinderyogales is het belangrijk dit kind mee te geven dat het mag zijn zoals hij/zij is. Leren durven en eigen keuzes leren maken is belangrijk voor onderduikende hoogbegaafde kinderen.


Creatief uitdagend

Deze kinderen nemen niet zomaar iets van een ander aan en leveren wisselende resultaten. In de kinderyogales kun je deze kinderen uitdaging bieden en een beroep doen op hun sterke kanten. Hierdoor kan het kind opbloeien.


Dubbel bijzonder

Deze kinderen kunnen leer- en gedragsproblemen hebben en een aangeleerde hulpeloosheid. Zij zien vooral hun zwakke kanten. In de kinderyogales kun je het kind laten zien wat hij juist wél kan en samen realistische doelen stellen waardoor hij/zij weer vertrouwen in zichzelf kan ontwikkelen.


Risicoleerling

Deze kinderen kunnen een gedemotiveerde houding hebben en zijn het vertrouwen kwijt in zichzelf en anderen. In de kinderyogales is het belangrijk juist met deze kinderen een goede band op te bouwen; dit heeft zijn tijd nodig. Kijk als kinderyogadocent door het gedrag heen. In zijn/haar hobby kan dit kind juist vaak wel uitblinken, daar kun je in de kinderyoga ruimte voor bieden.


Kinderyoga en hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen kunnen veel baat hebben bij kinderyoga. Zij gebruiken veel energie op een dag om de grote hoeveelheid sensorische prikkels te verwerken. Kinderyoga brengt de aandacht bij het lichaam, waardoor zij even weg kunnen uit de drukte in hun hoofd. Door zich gewaar te worden van hun eigen lichaam, kunnen zij ook hun eigen grenzen beter voelen. Massages kunnen heel helend werken voor deze kinderen. De bodyscan kan helpen bij het creëren van een groter lichaamsbesef.


scan