Wat is kindercoaching

Kindercoaching is een laagdrempelige manier van hulpverlening, waarbij kortdurend en oplossingsgericht gewerkt wordt met creatieve-, emotie- en lichaamsgerichte technieken. Een kindercoach begeleid kinderen bij gedrags- of leerproblemen in samenwerking met de ouders/verzorgers. 

Gedragsproblematiek kan zich bijvoorbeeld uiten als hyperactief, hoogsensitief, agressief, angstig of teruggetrokken gedrag. Een kind kan bijvoorbeeld heel verdrietig zijn, last hebben van piekergedachten, onbegrepen hoofd-/buikpijn, onzekerheid, perfectionisme, verlegenheid of slaapproblemen. Er kunnen in het gezin verschillende redenen aan gedrag ten grondslag liggen zoals: een scheiding of het overlijden van een dierbare. Kinderen die leerproblematiek hebben kunnen zoveel spanning in hun leven en lijf ervaren dat dit zijn weerslag heeft op hun schoolprestaties/concentratie bij andere bezigheden. Ook kan het zijn dat het kind op sociaal vlak problemen ervaart (bijvoorbeeld doordat hij/zij wordt gepest of zelf andere kinderen pest). Als kindercoach kun je ouders ondersteunen hoe zij kunnen omgaan met leer- en/of gedragsproblemen bij hun kind en kun je het kind handvatten geven om hier zelf mee om te gaan.


Wat doet een kindercoach?

Een kindercoach reikt het kind nieuwe inzichten en vaardigheden aan, specifiek aangepast aan de behoeftes en mogelijkheden van dit kind. Het kind wordt aangesproken op zijn fysieke, creatieve en emotionele vermogens, met als doel een evenwichtiger mens te worden met meer energie en meer in contact met zichzelf en anderen.  Een kindercoach is toegerust met kennis over de bewegingsontwikkeling en emoties van kinderen en kan van daaruit een gezonde groei stimuleren. Hiervoor neemt de kindercoach het kind mee op avontuur in zichzelf . Het kind krijgt zo op een ontspannen en speelse manier beter zicht op zichzelf, zijn emoties en gedrag, waarbij veel aandacht is voor wat het kind al kan en wat er al wel goed gaat. Deze kwaliteiten worden door de coach bekrachtigd en uitgebreid, zodat het kind zich vanuit zelfvertrouwen verder kan ontwikkelen.


Voor het kind ben je als kindercoach een luisterend oor. Je maakt een behandelplan, gericht op de hulpvraag van het kind en/of de ouders. In overleg kan de school van het kind hierbij worden betrokken. Als kindercoach geef je het kind persoonlijke aandacht en stel je samen met het kind en de ouders een persoonlijk doel. Als kindercoach geef je kortdurende, praktische en laagdrempelige hulp. Een kindercoach mag geen diagnoses (zoals ADHD, Autisme, ODD) stellen. Een kindercoach werkt gemiddeld 6-8 sessies met een kind, verspreid over 3 maanden. Het traject start met een intakegesprek waarbij de hulpvraag en de kwaliteiten van het kind in beeld worden gebracht en eindigt met een evaluatiegesprek. In het evaluatiegesprek wordt samen met het kind gekeken naar de leer-, ontdek en groeimomenten.


Welke vaardigheden heeft een kindercoach nodig?

Een kindercoach moet zich goed kunnen inleven. Openheid, transparantie en verantwoordelijkheid kunnen nemen zijn belangrijke eigenschappen voor een kindercoach. Een kindercoach kijkt met het kind hoe het zelf zijn problemen kan oplossen. Betrokkenheid, humor, positiviteit, expressie, vertrouwen, uniek zijn en acceptatie zijn daarnaast belangrijke vaardigheden voor een kindercoach. Lees daarover meer in deze blog: Kinderen coachen? Wat heb je nodig!Hoe zet je opdrachten in als kindercoach?

Door middel van opdrachten en reflecties kunnen persoonlijke doelen worden verwezenlijkt. Tijdens de opdrachten is het kind actief en fysiek bezig. Hierdoor kunnen gevoelens en de eigen identiteit in kaart worden gebracht, worden besproken en kunnen problemen worden losgelaten. Juist in beeldend werk van kinderen zit veel symboliek waarmee kinderen onbewust iets vertellen aan de buitenwereld. Creatieve opdrachten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: tekenen, schilderen, boetseren. Hiervoor kunnen diverse materialen worden ingezet.  Emotie en lichaamsgerichte oefeningen vergroten het lichaamsbesef en leren het kind om te gaan met zijn emoties. Rolspelen kunnen ook ondersteunend zijn in het coachingstraject. Voor jongere kinderen kan hierbij gebruik worden gemaakt van vingerpoppetjes, handpoppen of systeempoppen/familiepoppen. Kinderen praten vaak makkelijker indirect tegen een knuffel. De kindercoach kan tevens gebruik maken van (kaart)spelen om de kwaliteiten van het kind, emoties/gevoelens in kaart te brengen of positieve gedachten te stimuleren. Prentenboeken of een werkboek kunnen hierbij ook ondersteunend zijn.Meer weten? Volg de online basis kindercoach cursus!

In deze online cursus leer je de basisbeginselen van het coachen van kinderen. In deze online cursus leer je alles over de randvoorwaarden van een professioneel coachtraject met kinderen en hun ouders. Door een stevig fundament neer te zetten heb je alle mogelijkheden om hierop zelf verder te bouwen en je kindercoaching vorm te geven zoals dat het beste bij jou past. De theorie van deze online cursus bestaat  uit een beknopte basis van de ontwikkelingspsychologie die je helpt om een goede beoordeling te maken in de praktijk.  Daarnaast bespreken we uitgebreid de basishouding van een coach en leer je hoe je jouw coachsessies en trajecten doelgericht en helder opbouwt. Tenslotte aandacht voor ouderbegeleiding en de praktische plichten binnen het kindercoach-vak.

 

Boek en kaarten tips

  1.  Kindercoachingkaarten
  2. Spelend kinderen coachen
  3.  Op avontuur met de kindercoach
  4.  Coachee, handboek voor kindercoach